Menu
Obec Kyšice
Kyšice

Blízké okolí

V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.

Hrad Radyně

Zřícenina původně královského hradu. Hrad byl postaven v polovině 14. století za vlády Karla IV. Dochovalo se zdivo paláce, čtverhranné i polokruhové věže a částečně i obvodové opevnění.

Slovanské hradiště s rotundou sv. Petra  

Na návrší nad městem Starý Plzenec stávalo v 8. - 9. století slovanské hradiště, na jehož místě byl někdy kolem roku 976 byl postaven při přechodu řeky na dálkové cestě z Prahy do Bavorska raně románský přemyslovský hrad (Stará) Plzeň. Ten od založení (Nové, dnešní) Plzně roku 1295 postupně ztrácel význam a od 16. století pustl. Do dnešní doby se zachovala pouze románská rotunda sv. Petra, zbytky opevnění, a z pozdější doby základy dvou kostelů sv. Vavřince a sv. Kříže (celkem jich zde stávalo osm). O významu hradiště svědčí i skutečnost, že zde na počátku 12. století pobýval kníže Vladislav I. a ve 13. století i král Václav I. Hradiště je přístupné po naučné stezce ze Starého Plzence.

Zámek Kozel

Klasicistní lovecký zámek byl postaven v letech 1784 - 89 podle projektu Václava Haberditze pro Jana Vojtěcha Černína z Chudenic. Na výzdobě interiéru se podílel pražský malíř a dekoratér Antonín Tuvora; sochařské doplňky jsou od Ignáce Platzera ml. Od roku 1816 jsou majiteli zámečku Valdštejnové. Ti nechali v roce 1832 upravit bývalé stáje na divadlo a v letech 1875 - 76 založili u zámku krajinářský park. Zámecká instalace s původním rokokovým a klasicistním mobiliářem a s nástěnnými malbami A. Tuvory navozuje atmosféru letního sídla konce 18. století. www.zamek-kozel.eu/

Zámek Nebílovy

Barokní zámek postavený v letech 1706 - 19 zřejmě podle projektu císařského architekta Johanna Lucase Hildebrandta.  www.zamek-nebilovy.cz/