Menu
Obec Kyšice
Kyšice

Dne 25.6.2024 je z důvodu školení uzavřena Pošta Partner Kyšice.

Knižní okénko

Představujeme knihy z naší knihovny:

Aktuální přehled novinek je na FB profilu Obecní knihovna Kyšice 

Stoletý stařík + Analfabetka

  • Jonas Jonasson


Tvary tmy

  • Jaroslav Dušek
  • Pavlína Brzáková

Autorizované vyprávění Jaroslava Duška, které vzniklo jako inspirace po jeho dvou týdenních pobytech ve tmě. 

http://pavlinabrzakova.com/cz/index.php?option=com_content&view=article&id=170:tvar&catid=36:knihy&Itemid=59


Tajné dopisy mnicha, který  prodal své ferrari

Robin S. Sharma

 Devět měst. Devět zastavení. Devět talismanů. Devět silných lidkých příběhů, které  se mohou stát inspirací naší vlastní hluboké životní změny.

 Autor světoznámého bestseleru Mnich, který prodal své ferrari, rozvíjí ve své nové  knize věčné téma hledání štěstí a smyslu života v dobrodružném příběhu o osobitém  putování do neznáma. Rozháraný a vnitřně hluboce nespokojený Juliánův synovec  Jonathan je jím nedobrovolně vyslán na cestu kolem světa, aby shromáždil devět  talismanů, z nichž každý symbolizuje určitou životní moudrost nezbytnou  pro plnohodnotný a šťastný život.

 Hlavní hrdina, vytržen ze své "zóny bezpečí" a vržen do nejistoty, se postupně setkává  na různých místech světa s jednotlivými strážci talismanů, z nichž každý jako by byl  živoucím příkladem moudrosti v nich skryté. Tato setkání spolu s tajnými dopisy  připojenými k talismanům se pro něj stávají impulzem k rekapitulaci dosavadního života  a přehodnocování vlastních životních priorit a popudem k vnitřnímu obrodnému procesu  vedoucímu k niternějšímu prožívání života, autentickému bytí a naplnění těch  nejvyšších met.


Jak byla vosa Marcelka ráda, že je

Michal Čunderle

vosa

 Marcelka je vosa, nemá křidélka a létá invalidním letadélkem. Jarun a Marun jsou    komáři, křidélka mají a dělají do techniky. Jednoho dne to dají dohromady a spadnou  do dobrodružství, při nichž se dech tají a bránice se třese. Hravé vyprávění  ve dvanácti kapitolách, se čtyřiapadesáti celostránkovými obrázky Jakuby Zicha,  pro čtenáře od pěti do sta let. Přílohou je audio CD se čtením z knížky a hudbou  Přemysla Ruta.


Schody do nebe

Lorna Byrneová

Schody do nebe

 Lorna Byrneová, autorka mezinárodního bestselleru Andělé v mých vlasech, od útlého  věku vídá anděly a hovoří s nimi. Ve Schodech do nebe, své druhé knize, seznamuje  čtenáře s činností andělů ve světě, vysvětluje vztah lidské duše k lidskému tělu  a objasňuje, jakou roli mohou v lidských záležitostech sehrát zemřelí, kteří jsou nyní  v nebi. 

 Kniha byla nominována na literární cenu "Cena Český Bestseller - 2012 - Odborná  a populárně naučná literatura pro dospělé".

 záznam návštěvy Lorny Byrneové v Praze: http://www.youtube.com/channel/UCpKKhdCjj0aPEL-51pnG4Pg


Cyklická žena

Miranda Gray

Cyklická žena

 Menstruační cyklus bývá většinou vnímán jako něco, co je ženám (i mužům) na obtíž,  a  v zaměstnání zvláště. 

 Revoluční kniha Mirandy Gray ukazuje, jak si ženy mohou začít všímat vlastností  a  schopností, které se jim v zesílené míře aktivují v jednotlivých fázích jejich lunárního  cyklu, a poté je začít využívat v pracovním i osobním životě k dosažení vyšší efektivity  i pocitů naplnění a vnitřní spokojenosti.

 Miranda provádí ženy den za dnem jejich menstruačním cyklem a předává jim užitečné  rady, jak využívat těchto zesílených schopností, a tak učinit menstruační cyklus  užitečným a praktickým nástrojem pro business i pro svůj osobní rozvoj. 


Velká kniha o Enneagramu

Helen Palmer

Velká kniha enneagramu

 Enneagram je mocným nástrojem pro pochopení nás samých a lidí v našich životech.  Každý člověk má samozřejmě své jedinečné „já“, které nemůže být redukováno  na kategorii nebo číslo. Enneagram nicméně popisuje devět vnitřně souvisejících vzorců  či témat, kolem kterých lidé utvářejí svou osobnost, aby zvládali nároky života. 


 Ennea-typ I - Perfekcionista

 Čestní, důvěryhodní, spolehliví. Orientovaní na zlepšení. Důraz dávají na osobní  integritu  a  sebekontrolu. Jejich pozornost jde k vidění a napravování toho, co je  špatné a dělání toho  správného  (aby i oni byli “správně”). Málo flexibilní, vnitřně  rozmrzelí až naštvání a nadměrně kritičtí  (ať už na  sebe či na druhé). Jsou odpovědní  do té míry, že mohou druhým zazlívat, že neberou život  tak vážně  jako oni. Mají  vysoko nastavené normy, na jejich naplňovaní neustále a tvrdě pracují.  Idealisté,  snažící se zlepšit sami sebe i svět kolem nich.

 Styl řeči bývá přesný, orientovaný na detail, s tendencí mentorovat nebo kázat,  používání spojení  typu “mělo by, muset, správně/špatně“.

 Klíčovým aspektem rozvoje je naučit se akceptovat svou nedokonalost a tolerovat  a chápat pohledy  druhých lidí; změnit, co může být změněno, přijmout to, co změnit  nejde a rozvíjet schopnost rozlišit  jedno od druhého.

 Další typy najdete na:http://www.michalpetr.com/prehled-ennea-typu/

 Enneagramová asociace České republiky: http://www.enneagram.cz/enneagram/literatura.html


Nové povídky

Zdeněk Svěrák

Obálka titulu Nové povídky

 Soubor povídek Zdeňka Svěráka na nejrůznější téma s jeho typickou hravostí  a  humorem. V povídkách se jistě poznáte i vy, protože inspirací pro povídky je Zdeňku  Svěrákovi právě život sám. Kdokoli z nás se mohl někdy v životě dostat do stejné  situace jako hlavní hrdinové jednotlivých příběhů.

 "Ptám se sám sebe, co to vlastně dělám, když píšu povídku. Jako bych našel pecku  a dělal kolem ní třešeň. Nebo švestku. Podle toho, co seberu. Jádro každého příběhu  jsem našel na cestě. Byl to třeba zážitek, s nímž se mi někdo svěřil, nebo jen věta  zaslechnutá od vedlejšího stolu v restauraci. Moje práce spočívá v tom,  že si jampředstavuju, co bylo před tím a co potom, a hledám v mateřštině slova, která  dovedou vrátit dávno snědenému ovoci dužinu a šťávu. Kéž by vám to chutnalo."  Zdeněk Svěrák 


Ze mě /Cesta blázna a vnitřní svět Jaroslava Duška

Pavlína Brzáková

 Knihu pod názvem Ze mě: Cesta blázna a vnitřní svět Jaroslava Duška sestavila Pavlína  Brzáková. Autorka zpracovala Duškovo vyprávění, jeho životní příběhy i volné asociace  do poutavého čtení, které nabízí možnost nahlédnout do Duškovy duše. Knihu provázejí  zdařilé ilustrace Zbyňka Zenkla, zaměstnance chráněné dílny Rolnička v Soběslavi.

Pavlína Brzáková (*1972)

je česká spisovatelka, cestovatelka, etnoložka a šéfredaktorka měsíčníku Regenerace,  v minulosti byla redaktorkou časopisů Regena, Dotek, Literární noviny a Mateřídouška.  Vystudovala etnologii a mongolistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  V  90. letech pobývala často na Sibiři, kde studovala kulturu Evenků a Něnců.  Navštívila  také Peru. Ve svých knihách nahlíží do života sibiřských kočovníků.  Písemnou formou  zachycuje jejich příběhy, báje a šamanské praktiky. Později napsala  knihu pohádek pro  děti. Je spoluautorkou dvou publikací o Květě Fialové. V roce  2011 vyšla jejím  přičiněním kniha "Ze mě: Cesta blázna a vnitřní svět Jaroslava  Duška". 


Miluj svůj život

Louise L. HayMiluj svůj život

Úryvek z knížky:

To, co si o sobě myslíme, se pro nás stává pravdou. Věřím, že všichni, mne nevyjímaje,  jsme bezvýhradně zodpovědni za všechno, k čemu v našem životě dochází, za to  nejlepší i nejhorší. Každá naše myšlenka vytváří naši budoucnost. Každý z nás vytváří  své zkušenosti vlastními myšlenkami a pocity.

Sami vytváříme situace a pak se vysilujeme tím, že z vlastních frustrací obviňujeme  druhé.    

Nenechte si ujít video Miluj svůj život:

http://www.youtube.com/watch?v=-eGE77NeggQ&feature=player_embedded