Navigace

Obsah

 

 

Mateřská škola Kyšice, okres Plzeň - město, příspěvková organizace
   
          Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
   
   
                                 Seznam přijatých uchazečů
Registrační číslo uchazeče  
14/2021 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání 
12/2021 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání 
13/2021 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání 
11/2021 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání 
10/2021 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání 
15/2021 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání 
5/2021 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání 
3/2021 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání 
4/2021 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání 
9/2021 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání 
8/2021 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání 
7/2021 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání 
6/2021 nepřijat/a/ k předškolnímu vzdělávání 
2/2021 nepřijat/a/ k předškolnímu vzdělávání 
O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno 
písemné Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kyšice, 
které bude součástí spisu dítěte . Zmocněný zástupce dítěte si je  může vyzvednout v MŠ 
dne 28.5.2021                   
 Vyvěšeno dne :    26.5.2021                                 
 Sejmuto dne :  
   
               Vladimíra Kunešová, ředitelka mateřské školy

Fotogalerie