Obsah

 

 

Děti necháme prohlédnout si celou řadu obrázků a posléze ho vyzveme, aby našlo obrázek, který je v řadě jiný. Jiný tvar můžeme přeškrtnout, podtrhnout, zakroužkovat nebo pouze ukázat.

Obrázky pojmenujeme, tvoříme nadřazené pojmy.

 

Odliší jiný obrázek.pdf (235.99 kB)