Menu
Obec Kyšice
Kyšice

Příměstské tábory

logoTříletý projekt obce Kyšice „Kyšické tábory“, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014092 je podpořený z Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je pomoci pracujícím rodičům a zajistit jim v době školních prázdnin péči o jejich děti. V rámci projektu jsou pořádány příměstské tábory, které na rozdíl od pobytových umožňují každodenní kontakt rodiče s dítětem, ale zároveň poskytují dětem možnost celodenního programu a rodičům dostatečný prostor pro pracovní povinnosti.


Vážení a milí rodiče,

pro letošní rok jsme pro Vás a vaše děti připravili řadu příměstských letních táborů. Tábory jsou svým zaměřením velmi pestré, aby si rodiče i děti mohli vybrat náplň, která je zajímá.

Zde kromě celkového přehledu naleznete také letáčky k jednotlivým táborům, přihlášky, formuláře pro rodiče (vzhledem k podpoře z Operačního programu Zaměstnanost) a prohlášení o bezinfekčnosti. Dítě nejdříve přihlaste telefonicky či mailem na OÚ, poté si přihlášku stáhněte do počítače, aby vám šla vytisknout, vyplňte ji a pak ji podepsanou oběma rodiči (s výjimkou přihlášky dětí, které jsou ve výhradní péči jednoho rodiče) spolu s potvrzením o pracovně právním vztahu (formulář A nebo B nebo C) odevzdejte na obecní úřad. V případě, že podnikáte, stačí vaše čestné prohlášení a výpis z veřejné části živnostenského rejstříku. V případě, že jste uvedené dokumenty dodávali k předcházejícím táborům, stačí Vaše čestné prohlášení, že se Vaše situace nezměnila.

Platbu prosím proveďte až po kontrole přihlášky a potvrzení. 

Bankovní spojení: č.ú. 1003039300/5500, variabilní symbol je pro každý tábor jiný - viz níže a do poznámky prosím uveďte i jméno/a dítěte/dětí. Vyplněné a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti odevzdejte až první den tábora.

Za celý kolektiv se na vás i vaše děti těší Mgr. Martina Beranová

Tel. 725 041 042, e-mail: obec@kysice.eu


TÁBORY V ROCE 2022

 • 11. - 15.7.2022 Kyšice - Staré báje a pověsti (1.000,- Kč)
 • 18. - 22.7.2022 Kyšice - Šmoulové (950,- Kč)
 • 1. - 5.8.2022  Chrást - Hudba a příběh (1.000,- Kč)
 • 15. - 19.8.2022  Kyšice - Házená (1.000,- Kč)
 • 22. - 26.8.2022  Kyšice - Jumanji (1.000,- Kč)

TÁBORY V ROCE 2021

 • 12. - 16.7.2021 Kyšice - Svět Harryho Pottera (1.000,- Kč)
 • 19. - 23.7.2021 Kyšice - Pohádkový les (850,- Kč)
 • 2. - 6.8.2021  Chrást - Hudba a western (850,- Kč)
 • 9. - 13.8.2021  Kyšice - Škola hrou (950,- Kč)
 • 23. - 27.8.2021  Kyšice - Svět Harryho Pottera (1.000,- Kč)

Tábor "Svět Harryho Pottera" 12.-16.7.2021

Svět Harryho Pottera 2


Tábor "Pohádkový les"  - OBSAZENO!

Pohádkový les


Tábor "Hudba a western" - OBSAZENO!

Hudba a western


Tábor "Škola hrou"

Škola hrou


Tábor "Svět Harryho Pottera" - OBSAZENO!

Svět Harryho Pottera

Potvrzení rodiče - podpořené osoby:

 1. zaměstnanci Potvrzení pro zaměstnance.pdf (233.71 kB)
 2. studující Potvrzení pro studující vč. rekvalifikace.pdf (255.65 kB)
 3. evidovaní na ÚP Potvrzení pro nezaměstnané v evidenci ÚP.pdf (191.51 kB)
 4. OSVČ Čestné prohlášení - OSVČ.docx (186.66 kB)

TÁBORY V ROCE 2020

 • 2. -  6.3.2020 Kyšice - Výprava na severní pól
 • 7. - 10.7.2020 Kyšice - Mladí záchranáři (750,- Kč)
 • 13. - 17.7.2020 Kyšice - Pohádkový svět (800,-Kč)
 • 10. - 14.8.2020 Chrást - Hudba a dobrodružství (800,-Kč)
 • 17. - 21.8.2020 Kyšice - Pevnost Boyard (1.000,-Kč) - obsazeno (pouze náhradníci)

TÁBOR "Mladí záchranáři"

mladí záchranáři


TÁBOR "Pohádkový svět"

Pohádkový svět


TÁBOR "Hudba a dobrodružství"

Hudba a dobrodružství


TÁBOR "Pevnost Boyard"

Pevnost Boyard

Potvrzení rodiče - podpořené osoby:

 1. zaměstnanci Potvrzení pro zaměstnance.pdf (233.71 kB)
 2. studující Potvrzení pro studující vč. rekvalifikace.pdf (255.65 kB)
 3. evidovaní na ÚP Potvrzení pro nezaměstnané v evidenci ÚP.pdf (191.51 kB)
 4. OSVČ Čestné prohlášení - OSVČ.docx (186.66 kB)

Potvrzení o bezinfekčnosti Prohlášení bezinfekčnosti.docx (186.94 kB)


TÁBOR "VÝPRAVA NA SEVERNÍ PÓL"

tábor

Přihláška Přihláška PLT.docx (186.8 kB)