Navigace

Obsah

 

logo

Tříletý projekt obce Kyšice „Kyšické tábory“, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014092 je podpořený z Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je pomoci pracujícím rodičům a zajistit jim v době školních prázdnin péči o jejich děti. V rámci projektu jsou pořádány příměstské tábory, které na rozdíl od pobytových umožňují každodenní kontakt rodiče s dítětem, ale zároveň poskytují dětem možnost celodenního programu a rodičům dostatečný prostor pro pracovní povinnosti.

 

Vážení a milí rodiče,

pro letošní rok jsme pro Vás a vaše děti připravili řadu příměstských letních táborů. Tábory jsou svým zaměřením velmi pestré, aby si rodiče i děti mohli vybrat náplň, která je zajímá.

Zde kromě celkového přehledu naleznete také letáčky k jednotlivým táborům, přihlášky, formuláře pro rodiče (vzhledem k podpoře z Operačního programu Zaměstnanost) a prohlášení o bezinfekčnosti. Dítě nejdříve přihlaste telefonicky či mailem na OÚ, poté si přihlášku stáhněte do počítače, aby vám šla vytisknout, vyplňte ji a pak ji podepsanou oběma rodiči (s výjimkou přihlášky dětí, které jsou ve výhradní péči jednoho rodiče) spolu s potvrzením o pracovně právním vztahu (formulář A nebo B nebo C) odevzdejte na obecní úřad. V případě, že podnikáte, stačí vaše čestné prohlášení a výpis z veřejné části živnostenského rejstříku. V případě, že jste uvedené dokumenty dodávali k předcházejícím táborům, stačí Vaše čestné prohlášení, že se Vaše situace nezměnila.

Platbu prosím proveďte až po kontrole přihlášky a potvrzení. 

Bankovní spojení: č.ú. 1003039300/5500, variabilní symbol je pro každý tábor jiný - viz níže a do poznámky prosím uveďte i jméno/a dítěte/dětí. Vyplněné a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti odevzdejte až první den tábora.

Za celý kolektiv se na vás i vaše děti těší Mgr. Martina Beranová

Tel. 725 041 042, mail: obec@kysice.eu

 

12. - 16.7.2021           Kyšice           Svět Harryho Pottera         1.000,- Kč

19. - 23.7.2021           Kyšice           Pohádkový les                     850,- Kč

 2. - 6.8.2021              Chrást          Hudba a western                 850,- Kč

 9. - 13.8.2021            Kyšice           Škola hrou                          950,- Kč

23. - 27.8.2021           Kyšice           Svět Harryho Pottera         1.000,- Kč

 

Tábor "Svět Harryho Pottera" 12.-16.7.2021

Svět Harryho Pottera 2

PŘIHLÁŠKA: Svět Harryho Pottera 12.-16.7. Přihláška PLT - Svět Harryho Pottera2 12.-16.7.2021.docx (187.37 kB)

Prohlášení o bezinfekčnosti Prohlášení bezinfekčnosti - Svět Harryho Pottera2.docx (187.74 kB)

 

 

Tábor "Pohádkový les"  - OBSAZENO!

Pohádkový les

PŘIHLÁŠKA: Pohádkový svět Přihláška PLT - Pohádkový les 19.-23.7.2021 .docx (187.3 kB)

Prohlášení o bezinfekčnosti Prohlášení bezinfekčnosti - Pohádkový les.docx (187.61 kB)

 

 

Tábor "Hudba a western" - OBSAZENO!

Hudba a western

PŘIHLÁŠKA: Hudba a western Přihláška PLT - Hudba a western 2.-6.8.2021.docx (187.3 kB)

Prohlášení o bezinfekčnosti Prohlášení bezinfekčnosti - Hudba a western.docx (187.63 kB)

 

 

Tábor "Škola hrou"

Škola hrou

PŘIHLÁŠKA: Škola hrou Přihláška PLT - Škola hrou 9.-13.8.2021.docx (187.28 kB)

Prohlášení o bezinfekčnosti Prohlášení bezinfekčnosti - Škola hrou.docx (187.63 kB)

 

 

Tábor "Svět Harryho Pottera" - OBSAZENO!

Svět Harryho Pottera

PŘIHLÁŠKA: Svět Harryho Pottera Přihláška PLT - Svět Harryho Pottera 23.-27.2021.docx (187.34 kB)

Prohlášení o bezinfekčnosti Prohlášení bezinfekčnosti - Svět Harryho Pottera.docx (187.66 kB)

 

Potvrzení rodiče - podpořené osoby:

 

 

 

TÁBORY V ROCE 2020

 2. -  6.3.2020             Kyšice            Výprava na severní pól

 7. - 10.7.2020            Kyšice            Mladí záchranáři                750,- Kč

13. - 17.7.2020           Kyšice            Pohádkový svět                 800,-Kč

10. - 14.8.2020           Chrást            Hudba a dobrodružství       800,-Kč

17. - 21.8.2020           Kyšice            Pevnost Boyard               1.000,-Kč        obsazeno (pouze náhradníci)

 

 

TÁBOR "Mladí záchranáři"

 

mladí záchranáři

PŘIHLÁŠKA: Mladí záchranáři Přihláška PLT - Mladí záchranáři 7.-10.7.2020.docx (186.96 kB)

 

 

 

TÁBOR "Pohádkový svět"

Pohádkový svět

PŘIHLÁŠKA: Pohádkový svět Přihláška PLT - Pohádkový svět 13.-17.7.2020.docx (186.96 kB)

 

 

 

TÁBOR "Hudba a dobrodružství"

Hudba a dobrodružství

PŘIHLÁŠKA: Hudba a dobrodružství Přihláška PLT - Hudba a dobrodružství 10.-14.8.2020.docx (186.98 kB) 

 

 

 

TÁBOR "Pevnost Boyard"

Pevnost Boyard

PŘIHLÁŠKA: Pevnost Boyard Přihláška PLT - pevnost Boyard .17.-21.8.2020.docx (186.98 kB)

 

 

Potvrzení rodiče - podpořené osoby:

Potvrzení o bezinfekčnosti Prohlášení bezinfekčnosti.docx (186.94 kB)

 

TÁBOR "VÝPRAVA NA SEVERNÍ PÓL"

tábor

Přihláška Přihláška PLT.docx (186.8 kB)