Navigace

Obsah

 

 

 

   
  Mateřská škola Kyšice, okres Plzeň - město, příspěvková organizace
     
            Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
     
     
                                   Seznam přijatých uchazečů

 

Registrační číslo uchazeče
1. 4/2020 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
2. 11/2020 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
3. 6/2020 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
4. 14/2020 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
5. 10/2020 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
6. 5/2020 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
7. 8/2020 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
8. 2/2020 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
9. 1/2020 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
10. 7/2020 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
11. 15/2020 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
12. 3/2020 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
13. 9/2020 nepřijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
14. 16/2020 nepřijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
15. 13/2020 nepřijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
16. 12/2020 nepřijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
  O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno 
  písemné Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kyšice, 
  které bude součástí spisu dítěte . Zmocněný zástupce dítěte si je  může vyzvednout v MŠ 
  dne 1.6.2020.                   
   Vyvěšeno dne : 26.5.2020                                  
   Sejmuto dne :  
     
                 Vladimíra Kunešová, ředitelka mateřské školy