Navigace

Obsah

 

     
     
  Mateřská škola Kyšice, okres Plzeň - město,
příspěvková organizace
     
            Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
     
     
                                   Seznam přijatých uchazečů
  Registrační číslo uchazeče
1. 5/2018 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
2. 4/2018 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
3. 3/2018 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
4. 2/2018 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
5. 12/2018 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
6. 1/2018 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
7. 13/2018 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
8. 8/2018 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
9. 10/2018 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
10. 6/2018 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
11. 7/2018 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
12. 15/2018 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
13. 9/2018 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
14. 11/2018 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
     
  O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno 
  písemné Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kyšice, 
  které bude součástí spisu dítěte . Dne 24.5.2018 si jej může zmocněný zástupce dítěte
  vyzvednout od 8,00 do 13,00hod.
   Vyvěšeno dne : 12.5.2018                                                         
   Sejmuto dne :  
     
     
                 Vladimíra Kunešová,
           ředitelka mateřské školy