Navigace

Obsah

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 

1. Název organizace

Mateřská škola Kyšice, okres Plzeň-město, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení organizace

Zřizovatel: Obec Kyšice, Horní náves 136, 330 01 Kyšice

 

3. Organizační struktura organizace

Mateřská škola Kyšice (2 třídy)

Školní jídelna

 

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní adresa

Mateřská škola Kyšice, okres Plzeň-město, příspěvková organizace

Náves 98

330 01 Kyšice

 

4.2 Adresa školy pro osobní návštěvy

Mateřská škola Kyšice, okres Plzeň-město, příspěvková organizace

Náves 98

330 01 Kyšice

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí - Pátek
10:00 - 12:00 hod.

 

4.4 Telefonní seznam

Mateřská škola Kyšice, jídelna: 377 945 488

Ředitelna: 603 516 567

4.6 Iternetové stránky

obec-1/materska-skola/ 

4.7 Adresa e-podatelny

mskysice@seznam.cz 

4.8 RED IZO

600070832

 

4.9 Datová schránka

9bdp7m 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu školy: 257067550

kód banky: 0300

Číslo účtu jídelny: 257067147

Kód banky: 0300

 

6. IČO

75005972

 

7. DIČO

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

ŠVP MŠ (K dispozici v prostorách MŠ)

 

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v ředitelně školy v úředních hodinách.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v ředitelně školy v úředních hodinách.

 

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

 

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

 

13. Předpisy
13.1 Nejdůležitější používané předpisy


Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 14/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

 
14. Úhrady za poskytování informací
14.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

 
15. Podané žádosti o informace a odpovědi na žádosti

Rok 2017 … bez žádostí o informace

Rok 2018 … bez žádosti o informace

 

16. Výhradní licence, poskytnuté dle § 16a, ods. 7

V současné době nejsou pro ZŠ a MŠ Blížejov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.