Navigace

Obsah

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1. Název organizace

Mateřská škola Kyšice, okres Plzeň-město, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení organizace

Zřizovatel: Obec Kyšice, Horní náves 136, 330 01 Kyšice

3. Organizační struktura organizace

Mateřská škola Kyšice (2 třídy)

Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní adresa

Mateřská škola Kyšice, okres Plzeň-město, příspěvková organizace

Náves 98

330 01 Kyšice

4.2 Adresa školy pro osobní návštěvy

Mateřská škola Kyšice, okres Plzeň-město, příspěvková organizace

Náves 98

330 01 Kyšice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí - Pátek
10:00 - 12:00 hod.

4.4 Telefonní seznam

Mateřská škola Kyšice, jídelna: 377 945 488

Ředitelna: 603 516 567

4.5 Fax

Fax není využíván

4.6 Iternetové stránky

obec-1/materska-skola/ 

4.7 Adresa e-podatelny

mskysice@seznam.cz 

4.8 RED IZO

600070832

4.9 Datová schránka

9bdp7m 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu školy: 257067550

kód banky: 0300

Číslo účtu jídelny: 257067147

Kód banky: 0300

6. IČO

75005972

7. DIČO

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

ŠVP MŠ (K dispozici v prostorách MŠ)

8.2 Rozpočet

Návrh rozpočtu pro rok 2018 - 2020

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v ředitelně školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v ředitelně školy v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

13. Předpisy

13.1 Nejdůležitější používané předpisy


Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 14/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

14. Úhrady za poskytování informací

14.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

15. Podané žádosti o informace a odpovědi na žádosti

Rok 2017 … bez žádostí o informace

Rok 2018 … bez žádosti o informace

Rok 2019 ... bez žádostí o informace

Rok 2020 ... bez žádosti o informace

16. Výhradní licence, poskytnuté dle § 16a, ods. 7

V současné době nejsou pro MŠ Kyšice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018

Vyrocni_zprava_106__rok2019.pdf (108.75 kB)

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 (97.18 kB)