Navigace

Obsah

 

logo

Tříletý projekt obce Kyšice „Kyšické tábory“, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014092 je podpořený z Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je pomoci pracujícím rodičům a zajistit jim v době školních prázdnin péči o jejich děti. V rámci projektu jsou pořádány příměstské tábory, které na rozdíl od pobytových umožňují každodenní kontakt rodiče s dítětem, ale zároveň poskytují dětem možnost celodenního programu a rodičům dostatečný prostor pro pracovní povinnosti.

 

Vážení a milí rodiče,

pro letošní rok jsme pro Vás a vaše děti připravili řadu příměstských táborů pokrývajících období jarních i letních školních prázdnin. Tábory jsou svým zaměřením velmi pestré, aby si rodiče i děti mohli vybrat náplň, která je zajímá.

Zde kromě celkového přehledu naleznete také letáčky k jednotlivým táborům, přihlášky, formuláře pro rodiče (vzhledem k podpoře z Operačního programu Zaměstnanost) a prohlášení o bezinfekčnosti. Dítě nejdříve přihlaste telefonicky či mailem na OÚ, poté si přihlášku stáhněte do počítače, aby vám šla vytisknout, vyplňte ji a pak ji podepsanou oběma rodiči (s výjimkou přihlášky dětí, které jsou ve výhradní péči jednoho rodiče) spolu s potvrzením o pracovně právním vztahu (formulář A nebo B nebo C) odevzdejte na obecní úřad. V případě, že podnikáte, stačí vaše čestné prohlášení a výpis z veřejné části živnostenského rejstříku.

Platbu prosím proveďte až po kontrole přihlášky a potvrzení. 

Bankovní spojení: č.ú. 1003039300/5500, variabilní symbol je pro každý tábor jiný - viz níže a do poznámky prosím uveďte i jméno/a dítěte/dětí. Vyplněné a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti odevzdejte až první den tábora.

Za celý kolektiv se na vás i vaše děti těší Mgr. Martina Beranová

Tel. 725 041 042, mail: obec@kysice.eu

 

 2. -  6.3.2020             Kyšice            Výprava na severní pól

 7. - 10.7.2020            Kyšice            Mladí záchranáři

13. - 17.7.2020           Kyšice            Pohádkový svět

10. - 14.8.2020           Chrást            Hudba a dobrodružství

17. - 21.8.2020           Kyšice            Pevnost Boyard

 

TÁBOR "VÝPRAVA NA SEVERNÍ PÓL"

tábor

Přihláška Přihláška PLT.docx (186.8 kB)

Potvrzení rodiče - podpořené osoby:

Potvrzení o bezinfekčnosti Prohlášení bezinfekčnosti.docx (186.94 kB)