Navigace

Obsah

     
  Mateřská škola Kyšice, okres Plzeň - město, příspěvková organizace
     
            Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
     
     
                                   Seznam přijatých uchazečů
  Registrační číslo uchazeče
1. 7/2019 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
2. 3/2019 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
3. 4/2019 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
4. 6/2019 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
5. 9/2019 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
6. 1/2019 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
7. 17/2019 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
8. 2/2019 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
9. 10/2019 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
10. 15/2019 přijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
  5/2019 nepřijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
  18/2019 nepřijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
  16/2019 nepřijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
  8/2019 nepřijat/a/ k předškolnímu vzdělávání
  O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno 
  písemné Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kyšice, 
  které bude součástí spisu dítěte . Zmocněný zástupce dítěte si je  může vyzvednout v MŠ.
                          
   Vyvěšeno dne : 23.5.2019                                  
   Sejmuto dne :  
     
         Vladimíra Kunešová, ředitelka mateřské školy