Navigace

Obsah

Informace pro rodiče     

 

 

O vaše děti se starají

 

Pedagogické pracovnice: plně kvalifikované pro vzdělávání v MŠ

                                     Vladimíra Kunešová

                                     Ivana Šiková

                                     Karolína Vaculíková

                                     

 

Vedoucí školní jídelny :   Vlasta Štruncová

Kuchařka :                     Václava Vodrážková

Školnice :                       Lucie Trnková

                              

 

Informace pro rodiče                                                               

V školním roce 2018/2019 bude v malém plaveckém bazénu v Rokycanech probíhat kurz předplavecké výchovy,

 ve čtvrtek

v době od 11. října  do 13. prosince 2018

od 12,15 do 13,00hod.

Kapacita bazénu je 15 dětí, podle vyplněných přihlášek.

Jedná se o 10 lekcí, výcvik je určen nejstarším dětem, jejichž zdravotní stav to dovoluje.

Hlavním cílem výcviku je seznámit děti předškolního věku s vodou a naučit je základním plaveckým dovednostem. Převážná část dětí se naučí splývat, nebo uplavat i kratší vzdálenost.

 

Organizace výcviku

- oběd v MŠ

- odjezd každý čtvrtek v 11 ,30 hod., děti vystoupí před vchodem bazénu

- 12,15hod. - 13,00hod. pobyt v bazénu

- osušení, vyfenování a ihned odjezd autobusem  do MŠ

- aktivity ve třídách

 

Co děti potřebují

- batůžek

-plavky  (u děvčat postačuje spodní díl)

-koupací čepici (vpředu- na čele- tiskacím písmenem napsané jméno dítěte- ne příjmení!!)

-ručník, hřeben

-pití v uzavíratelné lahvi,  igelitový sáček na mokré věci

 

 

 

Ostatní děti   budou jezdit v rámci předškolního vzdělávání do solné jeskyně

ve čtvrtek

v době od 11. října  do 13. prosince 2018

od 12,15 do 13,00hod.

Jedná se o 10 pravidelných pobytů podle vyplněných přihlášek.

 

Solná jeskyně

je v Rokycanech u plaveckého bazénu, Madlonově ulici číslo 15. Jeskyně má kapacitu 12 polohovacích křesel + dětské soliště s pískovými hračkami a skluzavkou.

Vzduch v solné jeskyni obsahuje sloučeniny jódu, vápníku, hořčíku, sodíku, brómu atd., které jsou nevyhnutelnými složkami pro správnou činnost lidského organismu.
 

Organizace pobytu

- oběd v MŠ

- odjezd každý čtvrtek v 11,30 hod., děti vystoupí před vchodem solné jeskyně

- děti si odloží bundu , čepici, kalhoty, pod nimi mají již z domova/ z MŠ/ punčocháče

-  na punčocháče si oblečou silné ponožky, které mají v batůžku

- 12,15hod. - 13,00hod. pobyt v solné jeskyni

- silné ponožky si dají do igelitového sáčku do batůžku

- odjezd autobusem, který přijede před vchod solné jeskyně 

- převlečení do  čistých ponožek a  hracích kalhot, děvčata do čistých punčoch a sukýnek

/oblečení je nutné mít v šatně MŠ /

- aktivity ve třídách

 

 Co děti potřebují

- v šatně vždy čisté oblečení pro převlečení z nasoleného /čisté ponožky a  hrací kalhoty, děvčata  čisté punčochy a sukýnku/  

- batůžek, kapesník

-silné ponožky v igelitovém sáčku

-pití v uzavíratelné lahvi

 

 

Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání

- Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno:

- děti, které se povinně vzdělávají v MŠ, mají předškolní vzdělávání bezúplatné, také děti s odkladem školní docházky

- úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 400,-kč měsíčně pro školní rok 2018/ 2019

 

Způsob platby:

         -bankovním převodem na účet ŠJ 257067550/ 0300

 

Úplata za školní stravování dětí

- Výše stravného je stanovena v Řádu školní jídelny .

Způsob platby:

-inkasem na účet ŠJ 257067411/ 0300

Finanční limity

děti 3-6: přesnídávka 7,00 Kč
oběd 17,00 Kč
svačina 7,00 Kč
nápoje 3,00 Kč
celkem 34,00 Kč

děti 7 - 10: přesnídávka 8,00 Kč
oběd 20,00 Kč
svačina 8,00 Kč
nápoje 3,00 Kč
celkem 39,00 Kč

 

- Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

                                              

                                               

 

 CO POTŘEBUJÍ DĚTI DO MŠ

Oblečení dětí

Dítě má docházet do mateřské školy vhodně oblečené tak, aby nebylo omezováno ve volném pohybu jak ve třídě, tak i na školní zahradě či při vycházkách. Preferujeme sportovní oblečení. Důležité je, aby oblečení bylo pohodlné, netísnilo, šlo snadno oblékat, rozepínat a zavazovat v rámci podpory soběstačnosti dítěte. V šatně má každé dítě svoje místo na převlékání.

Do třídy nosí děti lehký oděv (tričko, kalhoty do gumy nebo tepláky, děvčátka sukýnku,a přezůvky - bačkorky s pevnou patou a bílou měkkou podrážkou (prosíme ne pantofle, ne cvičky nebo obuv určenou pro pobyt venku).

Na pobyt venku mají teplákovou, nebo šusťákovou soupravu a sportovní obuv, pláštěnku v batůžku. V letních měsících si děti přinesou sluneční brýle a pokrývku hlavy. V zimě je nutná obuv, která se nepromáčí, rukavice by měly být přišité na gumě. Ve školce si děti uloží také náhradní oblečení pro případ nehody – tričko, kalhoty, spodní prádlo, ponožky a náhradní kapesníky .

Na odpolední odpočinek je třeba pyžamo nebo noční košilka, napínací prostěradlo na matraci 120x60 a dětské povlečení, nejlépe krepové. Lůžkoviny dostanete k vyprání vždy v pátek po třech týdnech .

Na každodenní čištění zubů po obědě si děti přinesou kartáček na zuby a zubní pastu (kelímek a ručníky máme v MŠ).

Věci dětem označte jejich značkou (tím předejdeme záměnám stejných věcí), avšak není nutné označovat všechny věci.

Děti, které odcházejí z MŠ po obědě domů, si ráno přinesou boxík na odpolední svačinu označený svojí značkou.

Prosíme rodiče, nedávejte dětem do MŠ cenné věci (prstýnky, řetízky, peníze). Za jejich ztrátu nemůžeme ručit a ztráta je pro obě strany (rodič i MŠ) velice nepříjemná.

Podávání léků v MŠ není povoleno (pouze po dohodě ředitelky MŠ s dětskou lékařkou).

 

                              OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI

Nepřítomnost dítěte

Dítě je nutné omluvit za předpokladu, že nebude přítomno v MŠ do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte a to telefonicky, písemně nebo osobně v MŠ. (Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, může po předchozím upozornění, podle § 35 odst.1 písm. a) školského zákona, ředitelka školy docházku dítěte ukončit).

Předem známou nepřítomnost dítěte rodiče zapíší do sešitu Omlouvání umístěného v šatně, nebo oznámí telefonicky .

Nástup dítěte po nepřítomnosti oznámí rodiče den předem.

Po nepřítomnosti dítěte delší než 2 týdny rodiče vyplní omluvný list, rodiče dětí s povinnou školní docházkou mají povinnost omluvit dítě ihned telefonicky a poté důvod nepřítomnosti zapsat do omluvného listu dítěte (omluvný list dítěte je k dispozici u paní učitelky ve třídě).

Odhlášení stravného pro nepřítomné dítě provádějte nejpozději do 7,00 hod. téhož dne. Jde-li o náhlou nepřítomnost, nepředvídanou předem, mohou si rodiče oběd odebrat do vlastních nádob od 11,45 do 12,15 hod.

 

 

 

 

 

Návrh rozpočtu Mateřské školy Kyšice na rok 2018 - 2020

zde ke stažení